Icon MediaCast

最終成果報告会

2021年3月15日14:00~ Zoomオンライン開催

Tabs

(1 - 10 trong 11)    Trước  |  Tiếp    
Tiêu đề Thuộc tính Play

開会挨拶

長岡技術科学大学 学長 東 信彦、豊橋技術科学大学 理事・副学長 山本 進一氏、 文部科学省 科学技術・学術政策局 研究開発基盤 下須加 雅壽 氏、 国立高等専門学校 理事 井上 光輝 氏

Play Time: 00:13:48

Ngày tạo: 22. T1 2022, 15:03

Lần cập nhật gần nhất: 22. T1 2022, 15:06

開会挨拶
Đóng

開会挨拶

長岡技術科学大学 学長 東 信彦、豊橋技術科学大学 理事・副学長 山本 進一氏、 文部科学省 科学技術・学術政策局 研究開発基盤 下須加 雅壽 氏、 国立高等専門学校 理事 井上 光輝 氏

事業説明

事業説明 長岡技術科学大学 理事・副学長 鎌土 重晴

Play Time: 00:07:12

Ngày tạo: 22. T1 2022, 15:03

Lần cập nhật gần nhất: 22. T1 2022, 15:11

事業説明
Đóng

事業説明

事業説明 長岡技術科学大学 理事・副学長 鎌土 重晴

成果報告

長岡技術科学大学 分析計測センター 副センター長 齊藤 信雄

Play Time: 00:25:04

Ngày tạo: 22. T1 2022, 15:02

Lần cập nhật gần nhất: 22. T1 2022, 15:12

成果報告
Đóng

成果報告

長岡技術科学大学 分析計測センター 副センター長 齊藤 信雄

豊橋技術科学大学、鶴岡工業高等専門学校

豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 電気・電子情報工学系 教授 滝川 浩司 氏、 鶴岡工業高等専門学校 創造工学科 化学。生物コース 教授 佐藤 司 氏

Play Time: 00:17:32

Ngày tạo: 22. T1 2022, 15:01

Lần cập nhật gần nhất: 22. T1 2022, 15:13

豊橋技術科学大学、鶴岡工業高等専門学校
Đóng

豊橋技術科学大学、鶴岡工業高等専門学校

豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 電気・電子情報工学系 教授 滝川 浩司 氏、 鶴岡工業高等専門学校 創造工学科 化学。生物コース 教授 佐藤 司 氏

長岡工業高等専門学校、群馬工業高等専門学校

長岡工業高等専門学校 電気電子システム工学科 准教授 島宗 洋介氏、群馬工業高等専門学校 地域連携テクノセンター センター長 教授 櫻井 文仁 氏

Play Time: 00:13:30

Ngày tạo: 22. T1 2022, 15:00

Lần cập nhật gần nhất: 22. T1 2022, 15:14

長岡工業高等専門学校、群馬工業高等専門学校
Đóng

長岡工業高等専門学校、群馬工業高等専門学校

長岡工業高等専門学校 電気電子システム工学科 准教授 島宗 洋介氏、群馬工業高等専門学校 地域連携テクノセンター センター長 教授 櫻井 文仁 氏

富山高等専門学校、 函館工業高等専門学校

富山高等専門学校 研究高度化推進センター センター長 教授 井上 誠 氏  函館工業高等専門学校 物質環境工学科 准教授 寺門 修 氏

Play Time: 00:21:55

Ngày tạo: 22. T1 2022, 14:59

Lần cập nhật gần nhất: 22. T1 2022, 15:16

富山高等専門学校、 函館工業高等専門学校
Đóng

富山高等専門学校、 函館工業高等専門学校

富山高等専門学校 研究高度化推進センター センター長 教授 井上 誠 氏  函館工業高等専門学校 物質環境工学科 准教授 寺門 修 氏

20210315-7.mp4 新居浜工業高等専門学校

環境材料工学科 教授 新田 敦巳 氏、准教授 富代 光陽 氏

Play Time: 00:20:41

Ngày tạo: 22. T1 2022, 14:57

Lần cập nhật gần nhất: 22. T1 2022, 15:17

20210315-7.mp4 新居浜工業高等専門学校
Đóng

20210315-7.mp4 新居浜工業高等専門学校

環境材料工学科 教授 新田 敦巳 氏、准教授 富代 光陽 氏

20210315-8.mp4 鹿児島工業高等専門学校

都市環境デザイン工学科 准教授 山田 真義 氏

Play Time: 00:08:11

Ngày tạo: 22. T1 2022, 14:56

Lần cập nhật gần nhất: 22. T1 2022, 15:19

20210315-8.mp4 鹿児島工業高等専門学校
Đóng

20210315-8.mp4 鹿児島工業高等専門学校

都市環境デザイン工学科 准教授 山田 真義 氏

企業代表 成果報告

北越コーポレーション株式会社 沓名 美和 氏

Play Time: 00:07:45

Ngày tạo: 22. T1 2022, 14:55

Lần cập nhật gần nhất: 22. T1 2022, 15:20

企業代表 成果報告
Đóng

企業代表 成果報告

北越コーポレーション株式会社 沓名 美和 氏

オンライン遠隔機器見学体験会

Smart Glassを装着したスタッフが本事業で遠隔化した機器を紹介します。X線光電⼦分光装置 XPS, X線回折装置 XRD, 電界放出形⾛査電⼦顕微鏡 FE-SEM, 全⾃動X線光電⼦分光装置 XPS,FE-EPMA他

Play Time: 00:10:43

Ngày tạo: 22. T1 2022, 14:54

Lần cập nhật gần nhất: 22. T1 2022, 15:34

オンライン遠隔機器見学体験会
Đóng

オンライン遠隔機器見学体験会

Smart Glassを装着したスタッフが本事業で遠隔化した機器を紹介します。X線光電⼦分光装置 XPS, X線回折装置 XRD, 電界放出形⾛査電⼦顕微鏡 FE-SEM, 全⾃動X線光電⼦分光装置 XPS,FE-EPMA他
(1 - 10 trong 11)    Trước  |  Tiếp